“החברות שלה נעלבות כי הן מרגישות שהיא לא מקשיבה להן והן חושבות שהיא מתעלמת מהן.”

"החברות שלה נעלבות כי הן מרגישות שהיא לא מקשיבה להן והן חושבות שהיא מתעלמת מהן." הסבר הקשר לקשב קשיי קשב באים לידי ביטוי גם במפגשים חברתיים. קשה לעקוב ולזכור סיפורים ארוכים של החברות והחברים, מה שמוליך לעיתים להתנתקות חברתית ולהתכנסות הילד בתוך עצמו.