“החברות שלה נעלבות כי הן מרגישות שהיא לא מקשיבה להן והן חושבות שהיא מתעלמת מהן.”

"החברות שלה נעלבות כי הן מרגישות שהיא לא מקשיבה להן והן חושבות שהיא מתעלמת מהן." הסבר הקשר לקשב קשיי קשב באים לידי ביטוי גם במפגשים חברתיים. קשה לעקוב ולזכור סיפורים ארוכים של החברות והחברים, מה שמוליך לעיתים להתנתקות חברתית ולהתכנסות הילד בתוך עצמו.

“היא חסרת מוטיבציה ללימודים.”

"היא חסרת מוטיבציה ללימודים." הסבר הקשר לקשב כאשר יש לילד מחסור במשאבי קשב זמינים, מתפתחת לעיתים קרובות נטייה להימנע ממטלות שדורשות מאמץ מנטלי, כמו: השלמת החומר, הכנת שיעורי בית ולמידה למבחנים. הקושי מלווה בתסכול כה רב אשר פעמים רבות מוביל לאובדן מוטיבציה בכל מה שקשור ללימודים.

“היא ילדה חכמה אבל הציונים שלה נמוכים.”

"היא ילדה חכמה אבל הציונים שלה נמוכים." הסבר הקשר לקשב כאשר יש מעט מדי קשב, קשה להתרכז בשיעורים, הילדים חווים התנתקויות והסחות דעת רבות ולמעשה אינם נמצאים נפשית בשיעורים. כתוצאה מכך, הם פותחים פערים גדולים בחומר הנלמד, מקבלים ציונים נמוכים ולעתים אף נכשלים במבחנים. לפעמים גם אם