“הישגיה בלימודים נמוכים מאוד.”

"הישגיה בלימודים נמוכים מאוד." הסבר הקשר לקשב ההישגים בלימודים, במיוחד בגילאים הצעירים, מושפעים מאוד מהמצב הרגשי של הילד. ילדה החווה קושי בקשב עלולה להסיק בקלות ובטעות כי היא חסרת כישרון ויכולת ולהיכנס למעגל של הימנעות מלמידה וכישלונות ה"מוכיחים" לה כי היא אכן חסרת יכולת.

“היא מסרבת לקרוא בפני הכיתה תשובות שהיא כתבה, אלא אם כתבה אותן יחד עם אמא.”

"היא מסרבת לקרוא בפני הכיתה תשובות שהיא כתבה, אלא אם כתבה אותן יחד עם אמא. היא אף פעם לא מצביעה בכיתה. הביטחון העצמי שלה נמוך ויש לה מצב רוח שלילי רוב הזמן." הסבר הקשר לקשב ילדים עם קושי בקשב מתמשך מגיל צעיר, נוטים להשוות את עצמם לאחרים.